Vrijwilligers aan het werk. Foto: PR
Vrijwilligers aan het werk. Foto: PR PR

Eerste lustrum Groentetuin voor de Voedselbank

Landbouw

DIDAM - Vrijdagochtend 25 maart was er koffie met gebak bij de Groentetuin voor de Voedselbank Montferland aan de Luijnhorststraat in Didam. Die koffie is er altijd wel maar voor gebak moet er wel een speciale reden zijn. En die is er!

De groep vrijwilligers plantte als start van het vijfde seizoen de eerste ruim 1.000 plantjes: bietjes, sla en andijvie en legde de eerste rijen tuinbonen in de grond. Er was nog meer reden tot feest: de deels nieuwe beregeningsinstallatie kon in gebruik worden genomen én de netten om de konijnen bij de jonge plantjes weg te houden zijn gezet.

De bestaande beregeningsinstallatie vertoonde de laatste twee jaar bij voortduring mankementen, hetgeen na zeker 40 jaar trouwe dienst misschien ook geen wonder was. Om de kosten binnen de perken te houden werd een deel van de installatie vervangen en dat kon worden betaald uit giften, donaties en sponsoring van de Rabobank Arnhem e.o.(Coöperatiefonds), de Stichting Berghs Belang, de Stichting Gasthuis Bergh en bijdragen van enkele particulieren. Dat de konijnen zich vorig jaar flink tegoed deden aan de groente voor de Voedselbank moest ook een halt worden toegeroepen: netten om de gehele tuin met een schrikdraadapparaat: eveneens betaald uit dezelfde middelen als de sproei-installatie.

Volgens Ineke Derkzen en Bart Jan Krouwel, op wiens grond de groentetuin is gelegen, was het geen vraag of er dit jaar weer getuinierd zou worden: de groep vrijwilligers is reuze enthousiast en blij weer aan de slag te kunnen. De groep heeft inmiddels ook een bijnaam: K 3 (Koffie, Koek en Kletsen), want het sociale element voor deze, zeer diverse groep, is heel belangrijk. Deze K 3 bestaat uit mensen van zeer uiteenlopende leeftijd (van 15 tot bijna 80), scholieren, werkenden, pensionado’s, mannen en vrouwen.

Er zijn nog meer vernieuwingen in dit lustrumjaar. Er werd een nieuw stuk grond in gebruik genomen. Ook het teeltplan is vernieuwd: de Voedselbank zal veel meer verschillende groentes krijgen maar wel minder kool. De reden hiervoor is dat vooral koolsoorten heel gevoelig zijn voor ziektes als zij te vaak op hetzelfde stuk grond worden verbouwd. Vanaf dit jaar wordt er samengewerkt met biologische tuinderij Klein Broekhuizen in Wehl voor het plantmateriaal én voor goede raad over bemesting, teelten en tijdstip van planten en zaaien. Zo staat de groep van zo’n 15 vrijwilligers ieder jaar weer voor uitdagingen: enerzijds om de groente in de grond te krijgen en tot volle wasdom te laten komen om ze dan later te kunnen oogsten, wassen en afleveren bij de Voedselbank Montferland maar anderzijds dus ook werkzaamheden zoals mesten (van Buffelboerderij Arns in Zevenaar), netten zetten, schoffelen en de beregeningsinstallatie aanleggen en aansluiten en poten en zaaien. Donateurs en vrijwilligers kunnen zich nog altijd melden om ook een bijdrage te leveren. Zoals één van de vrijwilligers opmerkte: “Je bent lekker buiten bezig, het is reuze gezellig en je doet iets nuttigs voor de samenleving.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal