Tekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Foto PR
Tekenen van de samenwerkingsovereenkomst. Foto PR

Succesvolle samenwerking tussen gemeente Montferland en UWV leidt tot duurzame werkgelegenheid

Politiek

MONTFERLAND - Op 3 mei 2024 hebben Wethouder Ingrid Wolsing en UWV-rayonmanager Jan Willem te Dorsthorst een overeenkomst ondertekend om de kansen van mensen met een arbeidshandicap op de arbeidsmarkt te vergroten, De overeenkomst komt voort uit een goede samenwerking die begin 2023 startte.

Deze samenwerking draait om het helpen van meer mensen in Montferland die een WW of WGA-uitkering van UWV hebben en moeite hebben om werk te vinden vanwege een beperking. We willen voorkomen dat ze steeds verder van werk af komen te staan. Dat kan ook met ondersteuning vanuit de gemeente. 

De ondersteuningsmiddelen die de gemeente beschikbaar heeft, konden tot voor kort echter niet voor alle mensen met een uitkering van UWV worden ingezet. Hierdoor was het lastig om iedereen op de juiste manier te helpen bij het vinden van een geschikte baan. In de samenwerking is afgesproken dat meer mensen met een UWV-uitkering deze ondersteuning vanuit de gemeente kunnen krijgen. Een mooi voorbeeld van hoe we bij complexe wet- en regelgeving in Nederland toch maatwerk kunnen leveren voor burgers en werkgevers. 

Wat is er nodig
Als er een mogelijke werkplek is, wordt bekeken welke aanpassingen of voorzieningen er eventueel nodig zijn. Denk aan praktische aanpassingen op de werkplek, vervoer naar het werk, of een proefplaatsing. Ook wordt nagegaan of de werkgever in aanmerking komt voor loonkostensubsidie door de gemeente. Met loonkostensubsidie kan een werkgever het loon van iemand met een arbeidshandicap aanvullen wanneer die niet zelf het minimumloon kan verdienen. In de samenwerkingsovereenkomst hebben de gemeente Montferland en UWV de afspraken en de werkwijze hiervoor officieel vastgelegd.

Mooie stap
Intussen zijn gemeente en UWV al begonnen de nieuwe werkwijze in praktijk te brengen. Hierdoor hebben vijf extra mensen in Montferland de afgelopen tijd een baan gevonden. De ondertekening van de overeenkomst markeert tevens de goede samenwerking tussen Montferland en UWV en is daarom een belangrijk moment en een mooie stap naar een arbeidsmarkt met kansen voor iedereen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant