Pater Johan Berendsen. Foto: PR

Pater Johan Berendsen. Foto: PR

Pater Johan Berndsen had een sterke band met ‘s-Heerenberg

Religie

Oud-missionaris op 92-jarige leeftijd overleden

‘s-HEERENBERG - Na een rijk leven is op 92-jarige leeftijd overleden pater Johan Berendsen. De in ‘s-Heerenberg geboren geestelijke is bijna 39 jaar werkzaam geweest in de missie in Frans Congo, later Congo Brazaville maar bleef tot het eind een sterke band houden met zijn familie en zijn geboorteplaats. Hij stierf op 9  januari in Gemert en is op 13 januari begraven op het kerkhof van de paters van de heilige Geest in die plaats.

Johan Berendsen werd op 25 juli 1931 geboren als tweede in een gezin van uiteindelijk veertien kinderen. Hij zei altijd dat hij zijn roeping dankte aan zijn moeder. Zij praatte vaak over de missie. De parochie van ‘s-Heerenberg had veel missionarissen, zodat er veel gesproken werd over het missiewerk.
Pas in 1945 kon Johan naar het kleinseminarie van de paters van de Heilige Geest in Weert. Nu ver van de grote familie waar hij opgegroeid was, zei hij dat hij niet veel heimwee had. Maar goed ook want ze mochten slechts drie keer per jaar even naar huis.
De Spiritijnen waren echte missionarissen, een missiecongregatie, dus Johan wist dat hij grote kans maakte naar de missie te mogen vertrekken. In 1951 sloot hij zijn studie in Weert af en ging naar het noviciaat in Gennep voor een jaar van voorbereiding op het religieuze leven en het charisma van de Congregatie van de heilige Geest. In 1952 begon hij op het grootseminarie van de Congregatie in Gemert aan de hogere studies van filosofie en theologie. In 1957 werd Johan door bisschop Bekkers priester gewijd.

Congo
In 1958 kreeg hij de benoeming voor de missie Midden-Congo, toen nog een kolonie van Frankrijk. Na een voorbereiding in Leuven, België en enkele weken in Parijs voor het ophalen van de Franse taal vertrok Johan op 25 maart 1959 naar het Afrikaanse land, dat sinds de onafhankelijkheid in 1960 Congo-Brazzaville heet. Na een verblijf van bijna 39 jaar, waarin hij werkte in verschillende missies, kwam Johan in 1997 voor vakantie terug naar Nederland. Achteraf bleek dat voorgoed. De Provincie vroeg of hij in Nederland wilde blijven want er was een overste nodig in de communiteit van Weert. Johan zei daar ja op, want de regering van Congo-Brazzaville eiste dat buitenlandse missionarissen alleen maar mochten werken in de grote steden en niet meer in het binnenland en dat wilde Johan niet.
Ondertussen werd hem nog gevraagd de pastorale zorg over te nemen in de parochie van ’s-Heerenberg en hij zegt zelf dat hij daar een mooie tijd heeft gehad, niet in de laatste plaats vanwege de sterke band met zijn familie en vrienden. Hij begeleidde bedevaarten als geestelijk verzorger en deed op carnavalszaterdag in plat ‘s-Heerenbergs de carnavalsmis voor de Olde Waskupen in de Pancratiuskerk. Voor zijn sociale betrokkenheid in de missie in Congo Brazzaville en later ook in s-Heerenberg werd hij in 2001 benoemd tot ridder in de orde van de Berghse Kei. Met plezier kon hij ook terugkijken op de mooie vakanties samen met zijn familie.

In 2003 werd Johan gevraagd om overste te worden in Gennep, dat ondertussen een verzorgingshuis was geworden van oud-missionarissen. Hij is daar gebleven tot aan zijn dood.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant