Henk Groote gaat de komende tijd eerst even rust nemen, maar stilzitten is er in de toekomst niet bij. Foto: Dies Goorman - Fotostudio Montferland
Henk Groote gaat de komende tijd eerst even rust nemen, maar stilzitten is er in de toekomst niet bij. Foto: Dies Goorman - Fotostudio Montferland

Henk Groote: ‘Ik ben ernstig beschadigd’

Politiek

Didam - Nadat raadslid Rob Mos een motie van wantrouwen tegen hem indiende, kondigde Henk Groote op 21 november zijn vertrek aan. De motie werd ingediend terwijl er een onderzoek liep naar uitspraken die de wethouder gedaan zou hebben. “Daardoor ben ik ernstig beschadigd en zag ik geen andere mogelijkheid dan het neerleggen van mijn functie”, aldus Groote.

Door Karin van der Velden

Het was beslist geen makkelijke beslissing voor Henk Groote: “Mijn aftreden heb ik niet op een zaterdagnamiddag besloten, maar uitgebreid besproken met mijn persoonlijke klankbord, en natuurlijk de fractie en het bestuur van Lijst Groot Montferland. De media schreven Henk Groote heeft gelogen, er werden bestuurlijk vragen gesteld, maar ook door inwoners die ik tegenkwam. Veel mensen denken dat wat in de krant staat ook de waarheid is. Integriteit is belangrijk voor mij. Als er dingen waren gebeurd die ik anders had moeten doen, had ik kunnen kijken welke les ik kon leren. Wat er nu gebeurde, was voor mij, maar zeker voor de Montferlandse politiek niet goed. Het slechte beeld dat men daarvan al had, werd hierdoor weer bevestigd. Het werkt polarisatie in de hand en het helpt niet om vertrouwen in de politiek terug te winnen.”

Volgens Rob Mos, raadslid namens Helder, heeft Groote onwaarheden verteld in een gesprek met ondernemers over de ontwikkeling van ‘s-Heerenberg Oost. Mos was hierover in zijn tijd als wethouder in gesprek met deze ondernemers. Zij dachten dat ze de enige initiatiefnemers waren. Volgens Mos heeft Groote gezegd dat er nog een andere initiatiefnemer was en dat Mos niet alle informatie met hem had gedeeld. Groote geeft aan dat hij heeft gezegd dat er andere ondernemers zijn die, zodra het op ontwikkelen aankomt, ook met voorstellen willen komen. In dit gesprek heeft Groote het ook over zijn voorgangers gehad. Het onderzoek concludeert dat Groote niet heeft gelogen, maar hij had met deze ondernemers niet over zijn voorgangers mogen praten. De motie van wantrouwen had het met deze uitkomst zeer waarschijnlijk niet gehaald, maar Groote vond dat hij niet aan kon blijven omdat zijn reputatie ernstig is beschadigd.

De motie van wantrouwen kwam anderhalve maand na de terugkeer van Mos als raadslid. In februari 2023 werd hij als wethouder weggestuurd. Nog geen jaar na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, waarna een college van Helder, Lijst Groot Montferland, LBM en PvdA werd gevormd met Mos, Groote, Jeanette Derksen en Ingrid Wolsing als wethouders. Derksen en Wolsing zegden het vertrouwen in Mos op. De voltallige gemeenteraad, met uitzondering van fractie Helder, verklaarde vervolgens het hele college demissionair.

Op 30 oktober organiseerde de oppositie, onder aanvoering van Rob Mos, een bewonersavond waar een plan werd gepresenteerd voor ontwikkeling van ‘s-Heerenberg Oost, met ruimte voor een groot filiaal van Lidl. In een persconferentie legde Groote vervolgens uit dat een plan met zo’n grote supermarkt niet realistisch is. Het aantal vierkante meters aan supermarkten zou te veel zijn voor het aantal inwoners. Niet goed voor de concurrentiepositie van supermarkten in het centrum. En als de Lidl een regiofunctie zou krijgen, zou de verkeersdruk in de wijk te groot worden, zo beargumenteerde de gemeente.

In het beruchte Didam Arrest werd overigens al eerder bepaald dat een gemeente geen grond mag verkopen aan één partij als ook andere partijen interesse zouden kunnen hebben. Nadat er plannen voor herbouw van de Coop en de Aldi op het terrein van het voormalig gemeentehuis in Didam waren gepresenteerd, meldde Didam Have, eigenaar van het AH-filiaal zich als geïnteresseerde partij. 

Samen voor de burgers
Groote vindt dat de Montferlandse politiek moet gaan voor de inhoud. Moet samenwerken voor de burgers: “Je mag fel zijn in het debat, maar niet op de persoon. Dat is mezelf één keer overkomen, ik heb mijn woorden direct teruggenomen. Het is mij bijgebleven, maar ik heb er nooit iemand anders over gehoord. Je kunt het ongelofelijk oneens zijn met elkaar, maar als de voorzitter met de hamer slaat, als er een raadsbesluit is genomen, dan moet je ook zorgen dat je het besluit zo goed mogelijk uitvoert. In de uitvoering kun je het voorstel misschien nog iets jouw kant op buigen, maar je mag er niet voor gaan liggen. Dat is het principe van democratie.”

In de drie huidige wethouders heeft Groote het volste vertrouwen. Hij hoopt dat ze doorgaan op de ingeslagen weg. Desgevraagd heeft hij voor gemeenteraadsleden het advies om even langer dan drie seconden in de spiegel kijken: “Blijf afwegen of je zit voor het persoonlijke belang, het belang van een kleine vertegenwoordiging of voor het algemeen belang. Als je niet het algemeen belang wilt behartigen, ga dan de tennisclub of de dorpsraad besturen. We zijn in Montferland heel goed in postzegelpolitiek, maar moeten veel meer naar het grote geheel kijken. We kunnen nu bijvoorbeeld wel miljoenen uitgeven aan een zwembad, maar we hebben straks nog heel veel geld nodig voor andere belangrijke dingen? En wat moet er dan wijken? Alles wat de gemeente uitgeeft, moet door de inwoners worden opgebracht. Dat moet je als raad ook naar voren brengen als je met je inwoners praat.”

Henk weet nog niet wat de toekomst hem persoonlijk brengt. Hij gaat eerst even rust nemen. Wachtgeld is voor Henk niet aan de orde. Zeker is dat hij politiek betrokken blijft bij Lijst Groot Montferland. Hij zal de partij steunen en helpen op de achtergrond. Daarnaast komt er weer meer ruimte voor zijn sociale leven, misschien wordt hij weer bestuurlijk actief in het verenigingsleven of neemt hij projectmatig dingen op zich: “Ik heb me altijd ingezet voor de sociaal zwakkeren. Als raadslid heb je de kennis en weet je de weg om anderen te helpen. Mensen weten jou ook te vinden. Stil zitten wordt het zeker niet.”

De partij gaat gewoon door op de lijn die is ingezet. Ton Lukkezen, voorzitter van Lijst Groot Montferland zegt: “Als wethouder stond Henk een beetje los van de fractie. Ik denk dat het voor de partij beter is dat hij weer terug komt. We gaan inzetten op het terugwinnen van vertrouwen van de burger. Een nieuwe wethouder gaan we niet leveren. Dat moet iemand zijn die je goed kent, die het verkiezingsprogramma onderschrijft en ervaring heeft. Die vinden we nu niet in onze gelederen.” Groote vult aan: “Onze mensen hebben de laatste jaren veel geleerd, en een aantal maakt een goede politieke ontwikkeling door. Politiek is wel anders dan het bedrijfsleven of het besturen van een vereniging. Je leert niet in een half jaar hoe de hazen lopen. Je moet je de dossiers goed eigen maken, weten waar het over gaat. Ik heb de mensen van de partij ook altijd geleerd om ter plekke te gaan kijken. Stel vragen en ken de situatie.”

Politieke carrière
“Ik was politiek ‘bewusteloos’ tot de straat waar we woonden een conflict kreeg met de gemeente. We werden beticht van het in gebruiknemen van groenstroken. Ik nam het voortouw en samen met andere bewoners losten we het probleem op. We vonden dat het belang van de inwoner bij de gemeente niet voorop stond. Toen het COA 800 asielzoekers in Gouden Handen wilde onderbrengen, konden we dat met Stichting Basilica voorkomen. Vanuit deze groep hebben we met drie mensen de partij Uw Belang opgericht. In 2002 deden we mee met verkiezingen en wonnen we twee zetels. Toen in 2004 een raadslid door werkzaamheden moest stoppen, mocht ik hem opvolgen. Met de gemeentelijke herindeling werden Bergh en Didam samen Montferland. De drie lokale Berghse partijen hebben onder aanvoering van Geert van de Werf en mij de krachten gebundeld en in 2005 als Lokaal Belang Montferland aan de verkiezingen meegedaan in lijstverbinding met de Didamse partij Burgerbelangen. In 2010 werd ik een van de vier raadsleden namens LBM. Dat stopte toen ik in 2013 zeven maanden als militair naar Afghanistan werd uitgezonden. Daardoor werd ik op plaats 14 op de kieslijst voor de verkiezingen van 2014 gezet. Toen ben ik samen met Geert van de Werff de partij Lijst Groote Montferland begonnen. Dat deden we net voor de verkiezingen, op de laatste dag dat je je kon opgeven. Daarna hadden we nog 14 dagen om alles te regelen. We kregen 1 zetel. Nadat Wim Sinderdinck bij Burgerbelangen opstapte, sloot de rest van de partij zich bij ons aan. We hebben de naam aangepast. Het werd Lijst Groot Montferland. Voluit geschreven, nooit afgekort!”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal