Foto ter illustratie: Pixabay
Foto ter illustratie: Pixabay

Samenwerking Protestantse gemeenten Didam, Duiven, Lathum-Giesbeek en Westervoort

Religie

LIEMERS - De protestantse gemeenten van Didam, Duiven, Lathum-Giesbeek en Westervoort hebben hun samenwerking bekrachtigd. Op 28 februari tekenden ze een overeenkomst voor een gemeenschappelijk bestuur op twee terreinen: beheer en diaconie. 

Hiermee winnen de gemeenten aan slagkracht, terwijl hun eigen identiteit behouden blijft. Zo kunnen de kerken blijven doen wat ze belangrijk vinden: omzien naar elkaar, binnen én buiten de kerk. 

Met een nieuw gemeenschappelijk college voor beheer (de zorg voor gebouwen en personeel) en één voor diaconie (de lokale hulpverlening) creëren de kerken ruimte. De eisen aan het bestuur worden steeds hoger. Door de samenwerking zijn minder bestuursleden nodig en kunnen de lokale kerken zich beter richten op wat in hun eigen gemeente belangrijk is. Niet alleen gericht op de kerkelijke gemeente maar ook breed voor alle inwoners in de gemeente.
Ruimte om te kunnen omzien naar elkaar Alle protestantse gemeenten in de Liemers zijn actief in het sociaal domein. De vele vrijwilligers verlenen hulp met raad en daad waar het kan, ze organiseren bijeenkomsten en maaltijden. De kerken zijn een ontmoetingsplaats voor velen en geven vorm aan het geloofsleven, tijdens de zondagse diensten en door de week.

De zes zelfstandige Liemerse protestantse gemeenten werken al meer dan tien jaar samen op verschillende terreinen. Naast Didam, Duiven, Lathum-Giesbeek en Westervoort zijn dat ook Rijnwaarden en Zevenaar. De laatste twee gemeenten zijn bezig met een fusie en doen nu niet mee aan de bestuurlijke samenwerking. Al in 2018 is een Intentieverklaring opgesteld waarin het in stand houden van de zes lokale geloofsgemeenschappen centraal staat.
De vorm van samenwerken die nu in de Liemers gevonden is, is de eerste in zijn soort in Nederland en kan daarmee een voorbeeld zijn voor andere kerken of verenigingen. De vier gemeenten hebben hiermee geïnvesteerd in de continuïteit en de kwaliteit van bestuur voor de komende jaren.

De overeenkomst voor de samenwerking is op 28 februari 2024 om 20.00 uur getekend in het Paalmanhuis in Westervoort, op een gezamenlijke vergadering van de dagelijkse kerkbesturen van de Liemers.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant