Het interim-bestuur van de coöperatie. V.l.n.r.: Fer Coenders, Peter de Rooy, Jaap van der Veen, Boris van Oosterom en Henk Tomas. Foto: PR
Het interim-bestuur van de coöperatie. V.l.n.r.: Fer Coenders, Peter de Rooy, Jaap van der Veen, Boris van Oosterom en Henk Tomas. Foto: PR

Eerste ALV Coöperatie Duurzaam Didam

Wonen

DIDAM - Betrokken bewoners van de Bloemenbuurt hebben de Coöperatie Duurzaam Didam opgericht. Duurzaamheid in brede zin. Op het gebied van energie, groen in de wijk, maar ook op sociaal gebied. Op 5 april om 19.30 uur begint de eerste ALV in het Albertusgebouw in Didam.

Door Karin van der Velden

“We wonen in een wijk met veel oudere bewoners, daarvan wonen er ook veel alleen”, vertelt Fer Coenders, samen met Henk Tomas een van de initiatiefnemers. “Het zou mooi zijn als we een ontmoetingsplek hebben waar mensen bij elkaar kunnen zitten, een kopje koffie drinken en een praatje te maken. De gemeente heeft een ton subsidie gekregen om een park in de wijk in te richten. Een gebouwtje waar mensen makkelijk naar binnen lopen zou daarvan onderdeel kunnen zijn.”

De coöperatie begint in de Bloemenbuurt. Wellicht willen andere wijken ook meedoen. Die mogen aansluiten. Het lijkt Coenders niet handig om in één dorp meerdere coöperaties te hebben. “Het is ook een heel gedoe, je moet statuten hebben en een huishoudelijk reglement en daaraan zijn natuurlijk kosten verbonden.” Er is bewust gekozen voor coöperatie als vorm, omdat je daarmee ook financiële belangen kunt behartigen. Coenders geeft het eventueel participeren in bijvoorbeeld een warmtenet als voorbeeld. De coöperatie wil belangen van mensen met koop- en huurwoningen behartigen.

Plavei maakte samen met de gemeente al in 2018 plannen om de Bloemenbuurt te renoveren. De huurwoningen verkeerden in slechte staat, daar moest echt iets gebeuren. Er werd besloten om dit grondig aan te pakken, niet alleen renoveren, maar ook isoleren en toekomstbestendig maken. Van het gas af, een warmtenet was volgens deskundigen de beste oplossing om woningen op een toekomstbestendige manier te verwarmen. Er kwam een klankbordgroep met buurtbewoners. Coenders: “We hebben de ontwikkelingen kritisch, met positieve insteek gevolgd. Ook om te zien in hoeverre het bewoners van koopwoningen aangaat en wat we eraan kunnen bijdragen om doelstellingen te halen. Ik heb daarover ook met wethouder Walter Gerritsen gesproken. De trein denderde intussen wel door. Plavei wilde de huurwoningen zo gauw mogelijk op het warmtenet te hebben. Het warmtenet is op zo’n manier aangelegd dat de rest van de wijk daarop kan aansluiten. Er is zelfs op gerekend dat woningeigenaren meedoen, anders lijdt de gemeente verlies. De beslissing daarover ligt bij de mensen zelf. De gemeente krijgt waarschijnlijk vijf miljoen subsidie om 386 particuliere woningen in de Bloemenbuurt aardgasvrij te maken.”

De klankbordgroep heeft de eerste twee jaar elke zes tot acht weken digitaal vergaderd. Tussen de vergaderingen door is veel informatie verzameld en zijn rapporten over de Bloemenbuurt geanalyseerd. Inmiddels heeft de groep namens de bewoners een visie opgeschreven: “Die loopt synchroon met wat de gemeente wil: van het aardgas af. Maar hoe doen we dat op een verstandige manier? Het vraagt een grote investering om op het warmtenet over te schakelen, het betekent behoorlijk wat breek- en verbouwwerk. Vooral ouderen zien daar tegenop. We hebben voorgesteld om tien mensen met een koopwoningen als pilot op het warmtenet te laten aansluiten. We kunnen die bewoners begeleiden, kijken wat het oplevert en hoe het werkt. Met die ervaringen kunnen we dan proberen de rest van de wijk te overtuigen. In deze wijk hebben we vier typen woningen, voor elk type kun je een plan maken. Eigenlijk is dat met de renovatie van de huurwoningen ook zo gedaan.”

Een werkgroep heeft vorige winter, toen het zo koud was, warmtefoto’s van huizen laten maken om te zien waar de meeste warmte weglekt: “Het bleek dat er snel geld te besparen viel door ramen vernieuwen. Als je zo’n acties gezamenlijk kunt doen, heb je direct inkoopvoordeel. In Arnhem heeft een wijk met een dergelijk onderzoek laten doen bij verschillende type huizen. In een brochure is per type woning een isolatieadvies gegeven. Daarin kun je ook tips van bewoners die bouwtechnisch onderlegd zijn, verwerken. Wat kun je zelf doen om te isoleren?”

Een andere werkgroep heeft zich bezig gehouden met openbaar groen: “De actie struikroof was een succes. Uit tuinen van te slopen huurwoningen kon groen ‘geroofd’ worden om te voorkomen dat mooie planten in de afvalcontainer zouden verdwijnen. In de Rozenstraat maakte gras plaats voor zaaistroken met bloeiende planten. Sommige bewoners vonden het fantastisch en anderen vonden helemaal niets met veel meningen daartussenin. Wij willen samenwerking tussen bewoners en gemeente bevorderen, zodat iedereen blij is met het openbaar groen. Als bewoners meehelpen met het onderhoud van gemeenschappelijk groen, is dat ook goed voor de onderlinge contacten.”

Er zijn inmiddels voldoende leden om de Coöperatie Duurzaam Didam op te richten. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 april wil het interim bestuur bewoners uitleggen wat ze van plan zijn, met mensen in gesprek gaan om ideeën ophalen en vragen om lid te worden. De contributie is voorlopig bepaald op € 20,- per jaar, uiteindelijk moet het bedrag door de ALV vastgesteld worden. Er zal ook een bijdrage worden gevraagd aan de gemeente zodat er een startkapitaal is. Iedereen mag op 5 april binnenlopen, alleen leden mogen stemmen. 

Wie meer informatie wil, kan contact opnemen door een e-mail te sturen naar: wvdtbloemenbuurt@gmail.com.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal