Wethouder Gerard Nijland (links) en burgemeester Harry de Vries nemen het rapport Woonbehoefte 2024 in ontvangst. Foto: Aangeleverd

Wethouder Gerard Nijland (links) en burgemeester Harry de Vries nemen het rapport Woonbehoefte 2024 in ontvangst. Foto: Aangeleverd

Inhaalslag woningbouw nodig voor leefbaarheid Loil

Wonen

LOIL - In Loil werd onderzoek gedaan naar de woonbehoefte. De ongeveer 700 huishouders konden een enquete invullen waarmee inzicht ontstond wat voor woningen nu en in de toekomst nodig zijn. De uitkomst werd op 14 maart in een rapport aangeboden aan burgemeester Harry de Vries.

Door Karin van der Velden

Loil is een kern waar de onderlinge samenhang groot is, 188 van de 223 respondenten wil dan ook graag in Loil blijven wonen. Opvallend is dat veel jongeren onder de 35 de enquete hebben ingevuld. Er zijn 54 respondenten die nog thuis wonen. 77 respondenten in die leeftijd willen graag verhuizen, daarvan willen er 65 het liefst in Loil blijven wonen. Het is algemeen bekend dat jongeren graag hun vleugels willen uitslaan, maar dat daarvoor onvoldoende woningen zijn. De vraag naar starterswoningen is dan ook groot.

Ook de vraag naar levensloopbestendige woningen is groot, gezien de vergrijzing is dat ook geen verrassing. 46 respondenten geven aan in een volgende woonsituatie meer zorg te willen. 51 respondenten weten dit nog niet. Opvallend is dat er van de 98 respondenten boven de 55 jaar maar 28 in Loil willen blijven wonen. In de Montferlandse kern zijn de winkels verdwenen en de rijdende winkelwagen komt sinds 2020 niet meer in het dorp. Ook voor andere voorzieningen zijn Loilenaren op bijvoorbeeld Didam aangewezen.

Het is wel duidelijk dat er in Loil een inhaalslag nodig is. Aan de andere kant moet worden voorkomen dat het karakter van Loil te ingrijpend verandert. Na de inhaalslag moet in de jaren daarna gefaseerd worden gebouwd.

De voorkeur gaat ernaar uit om koopwoningen te bouwen. De Kontaktraad denkt dat financiële subsidie waarmee woningen verduurzaamd kunnen worden, jongeren helpt bij aanschaf van een woning. De bestaande woningvoorraad moet worden aangepast, de meeste koopwoningen zijn voor 1980 gebouwd. Zeker op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing zijn aanpassingen nodig. 

Er is behoefte aan levensloopbestendige woningen, maar die zijn niet of nauwelijks aanwezig. Van doorstroom is daardoor nauwelijks sprake. Dit zet de leefbaarheid en de vitaliteit van Loil onder druk. Een kern heeft immers kinderen nodig om de school en de verenigingen levensvatbaar te houden. Het zou daarom ook fijn zijn dat inwoners met een sociale binding met Loil in het dorp blijven of komen wonen. Dat is belangrijk voor de identiteit. Een ander voordeel is dat het verlenen van (mantel)zorg makkelijker is als inwoners in de buurt van hun ouders kunnen blijven wonen. 

Naast nieuwbouw helpt eerste recht van koop, prioriteit bij meerdere gegadigden en exclusieve rechten voor inwoners in de eerste periode van een verkooptraject om ervoor te zorgen dat juist die inwoners met binding met Loil in het dorp kunnen blijven wonen.

De Kontaktraad Loil gaat over de ontwikkeling van de bouwplannen in Loil in gesprek met de gemeente, woningcorporatie Plavei en andere partijen die zijn betrokken bij woningbouw.

Loils volkslied
Hier wil ik blieven
Hier wil blieven, hier goa’k nooit meer weg
Hier bun ik geboren, ik ken d’r elke heg en steg
As hier de dauw optrek, rond de möl, de kerk en school Dan is d’r mor ene plek, en dat is Lool

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant