John van Schriek voorafgaand aan de verkiezingen, toen nog bij LBM. Foto: Karin van der Velden

John van Schriek voorafgaand aan de verkiezingen, toen nog bij LBM. Foto: Karin van der Velden

John van Schriek sluit zich aan bij de VVD Montferland

Politiek

MONTFERLAND - Onlangs werd bekend dat raadslid John van Schriek, bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 lijsttrekker van LBM, zijn functie als fractievoorzitter van LBM had neergelegd. Dit in verband met verschil van inzicht over de formatie en daaruit voorkomende portefeuilleverdeling tussen de formerende partijen. 

John van Schriek heeft vervolgens ook besloten niet langer namens de fractie van LBM in de gemeenteraad te willen zitten.
Na goede gesprekken met collega raadsleden, –fracties en vertegenwoordigers van partijen heeft John van Schriek bij de VVD Montferland kenbaar gemaakt dat hij zich graag bij deze fractie aansluit.
De fractie van de VVD Montferland en het lokale partijbestuur hebben hierop positief gereageerd.

Liberaal
John van Schriek is van huis uit ondernemer en raadslid met een liberale grondhouding. De afgelopen raadsperiode in de gezamenlijke coalitie en ook rondom de verkiezingen heeft de VVD de samenwerking met John van Schriek als prettig en constructief ervaren.
Door het aansluiten bij de fractie van de VVD is de achterban van John van Schriek verzekerd van een goede vertegenwoordiging van hun stem in de gemeenteraad, wordt de VVD Montferland aan de Berghse zijde breder vertegenwoordigd, haalt de VVD fractie extra kennis en deskundigheid op gebied van verduurzaming en de agrarische sector in huis en wordt mogelijke versplintering in de gemeenteraad voorkomen. Dat stelt de fractie in een persbericht.
De raadsfractie van de VVD Montferland komt daarmee op drie raadszetels, die ingevuld gaan worden door Martin Som uit Didam, Jos Berntsen uit Zeddam en John van Schriek uit Stokkum.
Het woordvoerderschap in de gemeenteraad over de verschillende onderwerpen zal de komende periode nader ingevuld worden.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal