Tuinslang. Foto: Pixabay
Tuinslang. Foto: Pixabay Pixabay

Verbod op pompen van water uit beken, sloten en rivier vanwege droogte

Wonen

REGIO - Het is vanwege extreme droogte vanaf dinsdag 19 juli verboden om water te halen uit de Oude IJssel en uit beken, sloten en vijvers in onder andere de Achterhoek en Liemers. Waterschap Rijn en IJssel wil hiermee problemen met de natuur en volksgezondheid, zoals ongedierte, bacteriën, vissterfte en blauwalg, zoveel mogelijk beperken.

Dit verbod op het onttrekken van oppervlaktewater geldt voor zowel bedrijven als particulieren in het hele werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel; dit wil zeggen de Achterhoek, Liemers, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe.
Het waterschap controleert veelvuldig en treedt streng op tegen overtreders van dit verbod.

Verwachting: droog, droger, droogst
De komende weken zijn hoge temperaturen en weinig regen voorspeld. Het waterschap verwacht dat het water in de beken en rivieren verder daalt en dat er meer beken droogvallen. Ook de waterkwaliteit zal verder achteruitgaan. Het neerslagtekort is 231 mm en zal de komende dagen verder toenemen. Dit is veel droger dan normaal voor deze tijd van het jaar. De situatie is te vergelijken met de extreme droogten van 1976, 2018 en 2019.
Met het nu ingestelde verbod verwacht het waterschap de schade voor mens en natuur te beperken.
Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten en neemt maatregelen waar nodig.

Samenwerken tegen droogte 2022
De extreme droogte in deze regio kwam dit jaar iets later, dankzij een natte winterperiode èn de maatregelen die het waterschap samen met andere organisaties heeft genomen in de afgelopen jaren. Steeds meer organisaties en inwoners in het gebied vangen het regenwater op, in plaats van dat het afgevoerd wordt via de beken en rivieren. Het waterschap doet dit onder andere samen met agrariërs en andere grondeigenaren in ‘Elke druppel de grond in’, met gemeenten en inwoners in ‘Weet van Water’ en met andere overheden, landgoederen, natuur-, en landbouworganisaties en Vitens in ‘Droogte Aanpak Achterhoek’. Droogte en andere klimaatextremen zijn een vast onderdeel van het beleid en uitvoering van het waterschap.
De Achterhoek is extra kwetsbaar vanwege de ligging op de hoge zandgronden en de beperkte mogelijkheden om extra water in te laten vanuit de grote rivieren.

Grondwater
Er geldt geen verbod voor het onttrekken van grondwater. Het grondwater is wel lager dan normaal voor deze tijd van het jaar in het hele werkgebied van het waterschap, maar is nog niet zo laag als in eerdere extreem droge jaren. Het waterschap houdt de grondwaterstand de komende tijd in de gaten en besluit over een verbod op het oppompen van grondwater als dit nodig blijkt.

Oproep
Het waterschap roept iedereen op om zuinig met al het water om te gaan. Dijkgraaf Hein Pieper: “ We zien de weersextremen toenemen. Onze regio blijft niet bespaard: afgelopen zomers hadden we te maken met langdurige droogte of juist overstromingen door heftige regenbuien. We hebben gezien dat we dit jaar de droogte een klein beetje hebben weten uit te stellen, door het regenwater zoveel mogelijk op te vangen. Iedereen kan iets doen: een regenton plaatsen, een regenpijp afkoppelen, tegels uit je tuin halen of een stuw in je sloot plaatsen. Steeds meer mensen zien hier de meerwaarde van, dat is geweldig. Want als de droogte er eenmaal is, zoals nu, kun je niet veel meer doen dan zuinig zijn met het beschikbare water. Ik roep daarom iedereen op om zuinig met álle water om te gaan, dus het water in de grond, in de beken en sloten en uit de kraan. We moeten dit samen aanpakken. We weten nu: Alle beetjes helpen.”

Meer informatie
Kijk voor alle nieuws, maatregelen, veel gestelde vragen en de actuele droogte situatie op www.wrij.nl/droogte

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal