Afbeelding

Eerste groep ‘Kleurrijke zorgverleners’ begint aan opleiding in de zorg

Zorg

Onder de noemer ‘Kleurrijke zorgverleners’ maken Achterhoekers met een migratieachtergrond kennis met werken in de zorg. Het project is een initiatief van de zorgorganisaties Markenheem, Azora en Careaz in samenwerking met het Graafschap College.

Meer diversiteit nodig

Het doel van het project is Achterhoekers met een migratieachtergrond te werven voor een baan in de zorg. De zorgorganisaties spelen hiermee in op veranderingen in het zorglandschap. In de nabije toekomst vragen meer ouderen met een migratieachtergrond om zorg. Meer diversiteit onder de zorgmedewerkers is daarom wenselijk. Tegelijkertijd vergroten de zorgorganisaties in de krappe arbeidsmarkt het arbeidspotentieel voor een baan in de zorg. Ook biedt het deze groep mensen kans om zich te ontwikkelen in hun arbeids-en scholingsmogelijkheden.

Succesvolle start

Op 28 februari jl. presenteerden de initiatiefnemers de eerste bevindingen van het project aan wethouders en beleidsadviseurs van gemeenten en contactpersonen van de leerwerkbedrijven op een hiervoor georganiseerde bijeenkomst bij Azora.

De start van het project is een succes: 8 deelnemers die het voortraject van een half jaar afsloten, begonnen in februari met een BBL-opleiding in de zorg. De volgende groep kandidaten ‘Kleurrijke zorgverleners’ is ook al aan het voortraject begonnen.

Inhoud opleidingstraject

De kandidaten voor het project Kleurrijke zorg beginnen met een voortraject. Zij krijgen samen met de zorgmedewerkers van de deelnemende organisaties een zogeheten VARIIS-training in ‘cultuursensitief werken’. Ze leren van elkaars achtergrond om zo eventuele verschillen kleiner zijn te maken. Daarnaast doen de kandidaten basiskennis op bij het Graafschap College, inclusief een stage bij de zorgorganisaties.

Na afronding van het voortraject, besluiten de kandidaten in samenspraak met de zorgorganisaties en school of ze verder willen gaan voor een baan in de zorg. Ze stromen dan door naar de BBL-opleiding richting Zorg aan het Graafschap College. Een BBL-opleiding is een combinatie van drie of vier dagen werken en een dag leren. Als de kandidaten hun diploma halen gaan ze aan de slag bij Azora, Careaz of Markenheem.

Bevindingen uit de praktijk

Burcu Solmaz (34) is één van de projectdeelnemers die doorgaat met een BBL-opleiding in de zorg. Burcu was al evenementenmanager en oriënteerde zich al enige tijd op een nieuwe uitdaging.

“In mijn huidige functie vond ik het ondernemen heel leuk, maar ik wilde ook graag mensen helpen. Daarom was ik me aan het oriënteren: waar wil ik mee verder?’. Door een tip van een vriendin besloot ze deel te nemen aan dit project. Gaandeweg het voortraject begon ze het steeds leuker te vinden. “Ik vond het heel leerzaam, je krijgt inzicht in de zorg en leert vaardigheden. Je ervaart hoe het is om met ouderen te werken. Voor mij was dat het extra zetje om een opleiding in de zorg te gaan doen.”

Miranda Kemink is praktijkopleider bij Azora. Ze houdt contact met de kandidaat, de werkbegeleider die de kandidaat op de werkvloer begeleidt, de docent en de trainer van het voortraject. Ze adviseert over het vervolg. “Voor de kandidaten is het voortraject een manier om te ervaren of werken in de zorg bij hen past. 8 van de 11 kandidaten zijn nu doorgestroomd naar de BBL-opleiding. Eén kandidaat doet iets langer over het voortraject en twee anderen hebben iets anders gekozen.” Ze vindt het project een succes. “Als organisatie worden we meer divers. Door de training cultuursensitief werken zijn we ons bewuster geworden van verschillen in culturele achtergrond. Het mooie is ook dat de hele organisatie dit project draagt.”

Olga Beunen is als docent van het Graafschap College betrokken bij het voortraject. “Het is echt een voortraject en geen opleiding”, benadrukt ze. “De kandidaten krijgen de kans te ervaren of werken in de zorg bij ze past. ‘Word ik blij van de zorg’, is letterlijk de vraag. En ze ervaren of school, praktijk en privé voor hen is te combineren. Naast de stage bij één van de bovengenoemde zorginstellingen, krijgen ze les, onder meer in Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Ze leren bijvoorbeeld om te gaan met een tillift of iemand op bed te wassen. Daarnaast is er extra aandacht voor de Nederlandse taal.”

Ben jij enthousiast geworden en wil je meedoen aan het project Kleurrijke zorgverleners? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op.

Dit artikel wordt u aangeboden door Markenheem. Het is niet gemaakt onder verantwoordelijkheid van de redactie van deze uitgave.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant